Lipid Filter Lipid Infusion Set

Lipid Filter Lipid Infusion Set

(I.V.) periferik ve santral venöz , İntravenöz infüzyonlarda bakteri ve endotoksinlerin partikül kontaminasyonun istenmeyen etkilere karşı lipid filtre uygulaması için kullanılan 1.2(µ) micron ve 0,2 (µ) micron settir. Lipid filtre minimum dakikada 100 ml akışkanlık ve maksimum filitrasyon özelliğine sahiptir. Bir ucu erkek (giriş)bir ucu dişi (çıkış) konnektör ile kolay ve basit kullanım sağlar.Profesyonel kullanıcıların isteğine göre konfigürasyon çeşitlerine sahiptir. DEHP FREE ve LATEX içermez. Yalnızca EO sterilizasyon sistemi ile steril edilmektedir. Lipid Filtre IŞIĞA DUYARLI şekilde SİTOTOKSİT ilaçların uygulanmasında üst düzey koruma ve güvenlik sağlar. Lipid Filtre FATALAT İÇERMEZ. Parenteral beslenme preparatlarının kazara kontaminasyonu ciddi sonuçlara yol açabilir.Lipid Filtre infüzyon pompa cihazlarına uyumludur.Prematüre Bebek beslenme ve infüzyonları NOVARTİS VISUDYNE Ofalmolojik ilaçları ve Solüsyonu ile kullanılabilir. TPN Solüsyonu infüzyonlarında 2 saatte bir değiştirilmelidir. Yeni doğan yoğun bakım için aynı zamanda 0.2(µ) mikron serum infüzyonları için ve set değiştirilmeden yan girişli uygulama aparatı mevcuttur.Bu aparat anti bakteriyel özellikte olup set kullanımı süresince (2 saat) defalarca yan dal giriş kullanılabilir. Lipid İnfüzyon Setleri 4.1mm hortum Dış çapı Giriş Dişi konnektör ve istenilen uzunlukta (5cm- 10cm-15cm-20cm ve Yan dal tek giriş-iki giriş yan dal ) 1.2(µ) micron yada 0.2(µ) micron lipid filtre 4.1mm hortum (5cm-10cm-15cm) erkek konnektör çıkış olarak Işığa Duyarlı yada Düz transparan medikal vasıflı hortum olarak profesyonel kullanıcıların istenilen şekil ve miktarda üretimi yapılmaktadır. Tek kullanımlıktır. Ambalajı Yırtılmış yada Delinmiş ise KULLANMAYINIZ.

Related Product

Lipid Infusion Set

Lipid Infusion Set

This filter have the specification to keep away the bacteria and the endotoxic and safe to use the infusion for lipid, infusionand TPN solution. İt has