Kanama Durdurucu


Ameliyat boyunca ya da sonrası kullanıcıların kılcal ya da venöz kanamaları durdurması için kullanılır.
Ambulanslarda ve ameliyat yerlerinde ve travmatik bölgelerde kulllanmaya uygundur.
Endoskopi kanamalarda da kullanılabilir.
Küçük arterlerdeki kılcal ve venöz kanamaları durdurma da hemen etki gösterir.
Uygulamadan hemen 2-3 dakika sonra hemostasise ulaşılır.
Yara bölgesine bağlı olarak 48 den 72 saate kadar tamemen emilir.
2 gün içersinde yok olur, doku ve hücrede herhangi bir tortu kalmaz.
Hipoalerjeniktir, duyarlı özellik göstermez ve tekrar uygulamalarda organizmanın ters bağışıklık reaksiyonuna sebep olmaz.
Biyouyumlu, geri dönüşümlü, biostatik özelliklere sahiptir.
Organizma tarafından tolere edilebilir ve uygulandığı zaman yaranın iyileşmesine destek olur.
Kolejen hemostatlara en iyi alternatiftir.
Herhangi bir yan etki görülmemiştir.
Okside selüloz bazlı steril homostatik tozdur.